Kinderen horen te spelen en plezier te maken. Zorgeloos opgroeien zonder verlies en verdriet. Helaas is dit niet hoe de dingen gaan. Je kunt ze niet beschermen tegen pijn, hoe graag je dat ook wilt. Wees eerlijk en stem je af op hun niveau. Kinderen voelen feilloos aan dat er iets aan de hand is. 

Continu rouwen is voor kinderen niet mogelijk. Ze moeten ook groeien en ontwikkelen. Daardoor schuiven ze de rouw soms voor zich uit en komt het pas veel later tot uiting in hun gedrag of emoties. Het is dan niet altijd direct duidelijk dat dit met het eerdere verlies te maken heeft.

De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd van het kind. Naast gesprekken worden verschillende werkvormen ingezet. Met bijvoorbeeld tekenen, schilderen, verhalen en gedichten schrijven, speltherapie, playmobile of lego wordt aansluiting gezocht bij het kind.

Voorbeelden van verlies voor kinderen:

 • overlijden van een vader of moeder, broer of zus, opa of oma, of een ander familielid
 • overlijden van een vriendje
 • overlijden van een huisdier
 • een echtscheiding, ook als dit harmonieus verloopt
 • overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs
 • pesten of er niet bij horen
 • opgroeien in een samengesteld gezin
 • een verhuizing of het verhuizen van een vriendje
 • anders zijn door autisme, ADHD, hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid
 • mishandeling of seksueel misbruik
 • een heftige gebeurtenis meemaken, zoals een ongeluk of ziekenhuisopname

Soms is individuele ondersteuning voldoende om kinderen te helpen om te gaan met verlies en de verschillende emoties die daarbij horen. Ook gezinsbegeleiding of een oudergesprek zonder kind is mogelijk.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Ons eerste gesprek is altijd gratis. In dit gesprek verkennen we de situatie en stemmen we af wat nodig is.