School is voor kinderen en jongeren een belangrijke plek. Ze brengen er veel tijd door en vinden er houvast in de structuur van de dag. Hun ervaringen van thuis nemen ze altijd met zich mee. Ze laten in hun gedrag of spel zien wat verlies met ze doet. Misschien weet je als docent niet hoe je aandacht moet geven aan verlies, terwijl je ziet dat er kinderen in je klas zitten die hier mee worstelen. Ik begeleid docenten individueel of in kleine groepen om op een verantwoorde en passende manier rouw en verlies ruimte te geven in hun klassen.

Zo is het is prettig om een goed rouwprotocol te hebben om op terug te vallen bij ingrijpende gebeurtenissen. Het is een leidraad, die bij elke situatie net iets anders gebruikt wordt. Na een goed gesprek schrijf ik dit rouwprotocol, zodat het passend is bij de identiteit van de school.

Misschien is er na een ingrijpende gebeurtenis behoefte aan een ouderavond, of een training voor docenten over rouw en verlies. Ook een lespakket op maat is soms nodig. Om te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden en emoties te delen in de klas.

Neem gerust contact op, dan luister ik naar waar behoefte aan is en zoeken we samen een passende invulling.